Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám řeknou, jak používáme osobní údaje shromážděné na tomto místě. Před použitím stránky, aplikace nebo odesláním jakýchkoliv osobních údajů si prosím tyto zásady přečtěte. Používáním této stránky či aplikace souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto postupy lze změnit, jakékoliv změny však budou zveřejněny a budou se vztahovat pouze na budoucí činnosti a informace, nikoliv na minulé. Postupy ochrany osobních údajů uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou určeny pouze pro tyto webové stránky a mobilní aplikaci. Pokud kliknete na odkaz na jiné webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na těchto stránkách.

Sběr informací

Shromažďujeme vaše osobní údaje: jméno, doručovací a fakturační adresy, e-mailové adresy a telefon. Pokud jsou vámi dobrovolně poskytnuté. Poskytnuté údaje se používají ke splnění vašeho specifického požadavku. Údaje shromažďujeme, abychom vám mohli opakovaně doručit vaší objednávku. Tyto informace slouží pouze ke splnění vašeho konkrétního požadavku, pokud nám nedáte souhlas s jejich použitím jiným způsobem, například abychom si Vás přidali do jednoho z našich zasílacích seznamů. Chcete-li, abychom informace o vás smazali, napište prosím e-mail s žádostí na info@goodlok.cz a my data o vás nevratně smažeme.

Soubory cookies/technologie sledování

Tyto stránky mohou používat soubory cookies a technologii sledování v závislosti na funkcích, které nabízí. Soubory cookies a sledovací technologie jsou užitečné při shromažďování informací, jako je typ prohlížeče a operační systém, sledování počtu návštěvníků stránek a pochopení toho, jak návštěvníci používají tyto stránky. Soubory cookies mohou také návštěvníkům pomoci přizpůsobit si stránky. Osobní údaje nelze shromažďovat prostřednictvím souborů cookies a jiné technologie sledování, pokud jste však předtím poskytli osobní údaje, soubory cookies se mohou vázat na tyto informace. Soubory cookies a sledované informace lze sdílet s třetími stranami.

Distribuce informací

Můžeme sdílet informace s vládními orgány nebo jinými společnostmi, které nám pomáhají při prevenci podvodů a vyšetřování. Můžeme tak učinit, pokud: (1) to je povoleno nebo vyžadováno zákonem, nebo (2) se snažíme chránit se před nebo zabránit skutečnému nebo potenciálnímu podvodu nebo neoprávněné transakci, nebo (3) vyšetřujeme podvod, které již proběhl. Informace nejsou poskytovány těmto společnostem pro marketingové účely.

Závazek k zabezpečení dat

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v bezpečí. Pouze oprávnění zaměstnanci, zprostředkovatelé a dodavatelé (kteří souhlasili, že data uchovají v bezpečí a důvěrné) mají přístup k těmto údajům. Všechny e-maily a newslettery z tohoto webu Vám umožní odhlásit se z dalšího zasílání zpráv.

Kontakt pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy nebo připomínky k naší ochraně osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailu: info@goodlok.cz

DORUČENÍ

ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY